RS232-Сензори

Официално, RS-232 се дефинира като "Интерфейс между терминално оборудване за данни и комуникационно оборудване за данни чрез сериен обмен на двоични данни". Тази дефиниция определя терминалното оборудване (DTE) като компютър, докато комуникационното оборудване за данни (DCE) е модемът. Модемният кабел има връзки от щифт към щифт и е предназначен за свързване на DTE устройство към DCE устройство. RS-232 протоколът е широко използван за връзки между устройства за събиране на данни и компютърни системи.
T0310, Температурен трансмитер с RS232 изход T0310, Температурен трансмитер с RS232 изход
Кат № Т0310. Температурен трансмитер за вътрешна и външна употреба с вграден температурен сензор. Сериен RS232 изход. Обхват на измервате от -30 до +80°C с точност ±0,4°C. Показването на температурата може да бъде в градуси по Целзий или по Фаренхайт. Доставя се със заводски сертификат за калибриране и софтуер.
Цена: 370,00 лв.без ДДС
 
T3311, Сонда за температура и влажност с RS232 изход. T3311, Сонда за температура и влажност с RS232 изход.
Кат № T3311. RS232 предавател за температура на околната среда и относителна влажност. Вградени сензори за относителна влажност (0 ~ 100 % RH), температура (-30 ~ +80°C~. Измерените стойности могат също да се преобразуват в друга интерпретация на влажност: температура на точката на оросяване, абсолютна влажност, специфична влажност, съотношение на смесване, специфична енталпия. Може да бъде използван както на закрито, така и на открито.
Цена: 450,00 лв.без ДДС
 
Т4311, Температурен трансмитер с RS232 изход Т4311, Температурен трансмитер с RS232 изход
Кат № T4311. Температурен трансмитер за измерване на температура в °C или °F с помощта на външни температурна сонда тип Pt1000. Сериен RS232 изход. Обхват на измерване от -200 до +600°C в зависимост от включената температурна сонда. IP65 защита. Доставя се със заводски сертификат за калибриране, декларация за съответствие, софтуер и ръководство за работа. Температурните сонди се поръчват отделно.
Цена: 320,00 лв.без ДДС
 
T5340, Трансмитер за CO2 и RS232 изход T5340, Трансмитер за CO2 и RS232 изход
Кат № T5340. Трансмитер-анализатор с вътрешен NDIR сензор за измерване концентрацията на въглероден диоксид CO2. Комуникира с помощта на един RS232 изход. Обхват на измерване е от 0 до 2000 ppm СО2.
Цена: 670,00 лв.без ДДС
 
T5341, CO2 трансмитер с RS232 изход T5341, CO2 трансмитер с RS232 изход
Кат № T5341. Анализатор за измерване концентрацията на въглероден диоксид. Обхватът на измерване е от 0 до 10000 ppm СО2. Измерването на CO2 се основава на недисперсионна инфрачервена технология, което осигурява дългосрочна стабилност на резултатите. Измерването се извършва чрез една външна СО2 сонда, която е свързана към регулатора с 1m кабел. Регулаторът комуникира с помощта на един RS232 изход.
Цена: 1 500,00 лв.без ДДС
 
T6340, Трансмитер за Т, RH и CO2 (RS232 интерфейс) T6340, Трансмитер за Т, RH и CO2 (RS232 интерфейс)
Кат № T6340. Анализатор на температура (Т, от -10 до +50°C), влажност (от 5 до 95 % RH) и въглероден диоксид (CO2, от 0 до 2000 ppm). Трансмитер с RS232 интерфейс. Може да се използва на открито и на закрито.
Цена: 735,00 лв.без ДДС
 
T7310, Трансмитер за T, RH и P - RS232 изход. T7310, Трансмитер за T, RH и P - RS232 изход.
Кат № T7310. Трансмитер за промишлена температура (T, -30~80°C), относителна влажност (RH, 0~100%) и барометрично налягане (P, 600~1100 hPa). RS232 изход. Използване на открито и на закрито. Вградени сензори за относителна влажност, температура, атмосферно налягане. Измерените стойности също се преобразуват в друга интерпретация на влажност: температура на точката на оросяване, абсолютна влажност, специфична влажност, съотношение на смесване, специфична енталпия.
Цена: 660,00 лв.без ДДС
 
http://www.cometsystem.com/Sauermanngrouphttp://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/sensithttp://www.tandd.com/index.htmlTME.euhttp://www.vernier.com/
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG