RS232-Сензори

Официално, RS-232 се дефинира като "Интерфейс между терминално оборудване за данни и комуникационно оборудване за данни чрез сериен обмен на двоични данни". Тази дефиниция определя терминалното оборудване (DTE) като компютър, докато комуникационното оборудване за данни (DCE) е модемът. Модемният кабел има връзки от щифт към щифт и е предназначен за свързване на DTE устройство към DCE устройство. RS-232 протоколът е широко използван за връзки между устройства за събиране на данни и компютърни системи.
T0310, Температурен трансмитер с RS232 изход T0310, Температурен трансмитер с RS232 изход
Кат № Т0310. Температурен трансмитер за вътрешна и външна употреба с вграден температурен сензор. Сериен RS232 изход. Обхват на измервате от -30 до +80°C с точност ±0,4°C. Показването на температурата може да бъде в градуси по Целзий или по Фаренхайт. Доставя се със заводски сертификат за калибриране и софтуер.
Цена: 345,00 лв.без ДДС
 
Т4311, Температурен трансмитер с RS232 изход Т4311, Температурен трансмитер с RS232 изход
Кат № T4311. Температурен трансмитер за измерване на температура в °C или °F с помощта на външни температурна сонда тип Pt1000. Сериен RS232 изход. Обхват на измерване от -200 до +600°C в зависимост от включената температурна сонда. IP65 защита. Доставя се със заводски сертификат за калибриране, декларация за съответствие, софтуер и ръководство за работа. Температурните сонди се поръчват отделно.
Цена: 295,00 лв.без ДДС
 
T5340, Трансмитер за CO2 и RS232 изход T5340, Трансмитер за CO2 и RS232 изход
Кат № T5340. Трансмитер-анализатор с вътрешен NDIR сензор за измерване концентрацията на въглероден диоксид CO2. Комуникира с помощта на един RS232 изход. Обхват на измерване е от 0 до 2000 ppm СО2.
Цена: 620,00 лв.без ДДС
 
T5341, CO2 трансмитер с RS232 изход T5341, CO2 трансмитер с RS232 изход
Кат № T5341. Анализатор за измерване концентрацията на въглероден диоксид. Обхватът на измерване е от 0 до 10000 ppm СО2. Измерването на CO2 се основава на недисперсионна инфрачервена технология, което осигурява дългосрочна стабилност на резултатите. Измерването се извършва чрез една външна СО2 сонда, която е свързана към регулатора с 1m кабел. Регулаторът комуникира с помощта на един RS232 изход.
Цена: 1 405,00 лв.без ДДС
 
T6340, Трансмитер за Т, RH и CO2 (RS232 интерфейс) T6340, Трансмитер за Т, RH и CO2 (RS232 интерфейс)
Кат № T6340. Анализатор на температура (Т, от -10 до +50°C), влажност (от 5 до 95 % RH) и въглероден диоксид (CO2, от 0 до 2000 ppm). Трансмитер с RS232 интерфейс. Може да се използва на открито и на закрито.
Цена: 735,00 лв.без ДДС
 
http://www.cometsystem.com/Sauermanngrouphttp://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/sensithttp://www.tandd.com/index.htmlTME.euhttp://www.vernier.com/
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG