Релета-Сензори

Релето е превключвател, който се активира по електронен път, за прекъсване или не на електрически ток съгласно управляваща верига. Най-простото прилагане на реле за контакт е включено/изключено, например за управление на помпа в зависимост от нивото на резервоара. Технологичният прогрес доведе до комбиниране на релета и сензори, интегрирани в едно и също оборудване. По този начин изходното реле се включва или изключва при дадена референтна стойност, измерена от сензора.
E2658-VOC, Сензор за летливи разтворители E2658-VOC, Сензор за летливи разтворители
Кат № E2658-VOC. Серия газ-детектори-предаватели, предназначени за работа в безопасни зони и ATEX зони 2 и 22. Газ-детекторът открива пари от леснолетливи разтворители като Ацетон, Бензен, Етанол, Етилацетат, Толуен, Ксилен и др. Два независими аналогови изхода 4-20 mA или 0-10 V, пропорционални на концентрацията на газ или температурата, RS485 цифров комуникационен интерфейс и Modbus RTU, които позволяват лесно конфигуриране и интегриране в различни системи за автоматизация. Предлага се опция с два релейни изходи за превключване на алармени сирени с 24 V или 230 V, вентилационни вентилатори, спирателни клапани или други задействащи механизми.
Цена: 1 390,00 лв.без ДДС
 
CO2ST-S, Сензор-реле за СО2 CO2ST-S, Сензор-реле за СО2
Кат № 24024. Предавател (трансмитер) за CO2 в околната среда или в канали. Измервателен обхват от 0 до 5000 ppm. Един 3A/230 Vac RCR релеен изход. Конфигурация на релетата чрез бутона. 24 Vdc/Vac захранване. 10-цифрен дисплей. Корпус ABS V0 IP65 (IP20 зашита), лесен монтаж.
Цена: 520,00 лв.без ДДС
 
H3021, Регулатор на температура и влажност H3021, Регулатор на температура и влажност
Кат № H3021. Стационарен измервател и регулатор на температура и влажност, термостат с два релейни изхода. Обхват на измерване за температурата от -30 до +105°C и за влажността от 0 до 100%. За външна и вътрешна употреба. Сонда за влажност и температура с кабел 1 m. Измерените стойности могат да се преобразуват в друга интерпретация на влажността, като температура на точката на оросяване, абсолютна влажност, специфична влажност, специфична енталпия. Доставя се заедно със заводски сертификат за калибриране, декларация за съответствие и ръководство за работа.
Цена: 650,00 лв.без ДДС
 
H5024, Сензор-реле за CO2 H5024, Сензор-реле за CO2
Кат № H5024. Трансмитер-регулатор с два релейни изхода за измерване концентрацията на въглероден диоксид (CO2). Обхват на измерване от 0 до 2000 ppm СО2. Измерването се извършва чрез една интегрирана в корпуса СО2 сонда. Два релейни изхода с възможност за задаване и определяне на алармени лимити за всяко едно от тях.
Цена: 645,00 лв.без ДДС
 
H6020, Сензор-реле за T, RH и CO2 H6020, Сензор-реле за T, RH и CO2
Кат № H6020. Трансмитер-регулатор с два релейни изхода за измерване концентрацията на въглероден диоксид (CO2), температура (Т) и относителна влажност (RH). Обхват на измерване за СО2 от 0 до 2000 ppm, за Т от -30 до +80°C и за влажност от 0 до 100% RH. Измерването се извършва чрез интегрирани към корпуса сензори. Два релейни изхода с възможност за задаване и определяне на алармени лимити за всеки параметър.
Цена: 865,00 лв.без ДДС
 
H5021, Сензор-реле за CO2 H5021, Сензор-реле за CO2
Кат № H5021. Трансмитер-регулатор с два релейни изхода за измерване концентрацията на въглероден диоксид (CO2). Обхват на измерване от 0 до 10000 ppm СО2. Измерването се извършва чрез една външна СО2 сонда, която е свързана с регулатора с 1m кабел. Два релейни изхода с възможност за задаване и определяне на алармени лимити за всяко едно от тях.
Цена: 1 380,00 лв.без ДДС
 
http://www.cometsystem.com/Sauermanngrouphttp://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/sensithttp://www.tandd.com/index.htmlTME.euhttp://www.vernier.com/
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG