Web-Сензори

Етернет (Ethernet) сензорите или Уеб сензорите (web sensors) са устроства (модули) за дистанционно отчитане на температурата, влага, налягане и други чрез Ethernet. Уеб сензорите могат да бъдат без дисплей или с LCD екран, на който се показва текущата стойност на измервания параметър. Устройствата могат да бъдат с външно захранване или да се захранват от PoE (Power over Ethernet). Уеб сензорите намират приложение за мониторинг на условията в складове за съхранение, производствените помещения, дата центрове, сървърни помещения, болнични заведения, аптеки, лаборатории, магазини, офиси, библиотеки, учебни заведения и др., включително известяване на събития като наводнение, течове, отваряне/затваряне на врати (прозорци), движение, дим. SNMP мониторинг, отдалечени аларми чрез електронна поща и пр.
T5540, Уеб сензор за CO2 (0-2000 ppm) T5540, Уеб сензор за CO2 (0-2000 ppm)
Кат № T5540. Web Sensor с Ethernet интерфейс за отдалечено измерване концентрацията на въглероден диоксид (СО2). Вътрешен сензор с обхват от 0 до 2000 ppm СО2. WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP, XML протоколи за комуникация. E-mail, SNMP Trap и Syslog дистанционна аларма. Доставя се заедно със софтуер, сертификат за калибриране, декларация за съответствие и ръководство за работа.
Цена: 660,00 лв.без ДДС
 
T5541, Уеб сензор за CO2 (0-10000 ppm) T5541, Уеб сензор за CO2 (0-10000 ppm)
Кат № T5541. Web Sensor с Ethernet интерфейс за отдалечено измерване концентрацията на въглероден диоксид (СО2). Външна сонда с обхват от 0 до 10000 ppm СО2. WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP, XML протоколи за комуникация. E-mail, SNMP Trap и Syslog дистанционна аларма. Доставя се заедно със софтуер, сертификат за калибриране, декларация за съответствие и ръководство за работа.
Цена: 1 415,00 лв.без ДДС
 
T5545, Уеб сензор за CO2 (0-2000 ppm) T5545, Уеб сензор за CO2 (0-2000 ppm)
Кат № T5545. Web Sensor с Ethernet интерфейс за отдалечено измерване концентрацията на въглероден диоксид (СО2). Duct mount тип сензор с обхват от 0 до 2000 ppm СО2. WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP, XML протоколи за комуникация. E-mail, SNMP Trap и Syslog дистанционна аларма. Доставя се заедно със софтуер, сертификат за калибриране, декларация за съответствие и ръководство за работа
Цена: 680,00 лв.без ДДС
 
T6540, Уеб сензор за T, RH и CO2 T6540, Уеб сензор за T, RH и CO2
Кат № T6540. Web Sensor с Ethernet интерфейс за отдалечено измерване на температура (Т), относителна влажност (RH) и концентрацията на въглероден диоксид (СО2). Вътрешни сензори с обхват от 0 до 2000 ppm за СО2, от -30 до +80°C за температура и от 0 до 100% за влажност. WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP, XML протоколи за комуникация. E-mail, SNMP Trap и Syslog дистанционна аларма. Доставя се заедно със софтуер, сертификат за калибриране, декларация за съответствие и ръководство за работа
Цена: 840,00 лв.без ДДС
 
T6541, Уеб трансмитер за T, RH и CO2 T6541, Уеб трансмитер за T, RH и CO2
Кат № T6541. Web Sensor с Ethernet интерфейс за отдалечено измерване на температура (Т), относителна влажност (RH) и концентрацията на въглероден диоксид (СО2). Вътрешни сензори с обхват от 0 до 10000 ppm за СО2, от -30 до +80°C за температура и от 5 до 100% за влажност. Захранване по мрежата (Power over Ethernet – PoE). WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP, XML протоколи за комуникация. E-mail, SNMP Trap и Syslog дистанционна аларма. Доставя се заедно със софтуер, сертификат за калибриране, декларация за съответствие и ръководство за работа.
Цена: 1 620,00 лв.без ДДС
 
T6545, Уеб трансмитер за T, RH и CO2 T6545, Уеб трансмитер за T, RH и CO2
Кат № T6545. Web Sensor с Ethernet интерфейс за отдалечено измерване на температура (Т), относителна влажност (RH) и концентрацията на въглероден диоксид (СО2). Вътрешни сензори с обхват от 0 до 10000 ppm за СО2, от -30 до +80°C за температура и от 5 до 100% за влажност. Уеб сензор с вградени сензори за концентрация на CO2, температура, относителна влажност на въздуха. За монтаж в канала. E-mail, SNMP Trap и Syslog дистанционна аларма. Доставя се заедно със софтуер, сертификат за калибриране, декларация за съответствие и ръководство за работа.
Цена: 880,00 лв.без ДДС
 
T6640, Уеб трансмитер за T, RH и CO2 (с PoE) T6640, Уеб трансмитер за T, RH и CO2 (с PoE)
Кат № T6640. Web Sensor с Ethernet интерфейс за отдалечено измерване на температура (Т), относителна влажност (RH) и концентрацията на въглероден диоксид (СО2). Вътрешни сензори с обхват от 0 до 2000 ppm за СО2, от -30 до +80°C за температура и от 0 до 100% за влажност. Захранване по мрежата (Power over Ethernet – PoE). WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP, XML протоколи за комуникация. E-mail, SNMP Trap и Syslog дистанционна аларма. Доставя се заедно със софтуер, сертификат за калибриране, декларация за съответствие и ръководство за работа
Цена: 910,00 лв.без ДДС
 
http://www.cometsystem.com/Sauermanngrouphttp://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/sensithttp://www.tandd.com/index.htmlTME.euhttp://www.vernier.com/
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG