Web-Сензори

Етернет (Ethernet) сензорите или Уеб сензорите (web sensors) са устроства (модули) за дистанционно отчитане на температурата, влага, налягане и други чрез Ethernet. Уеб сензорите могат да бъдат без дисплей или с LCD екран, на който се показва текущата стойност на измервания параметър. Устройствата могат да бъдат с външно захранване или да се захранват от PoE (Power over Ethernet). Уеб сензорите намират приложение за мониторинг на условията в складове за съхранение, производствените помещения, дата центрове, сървърни помещения, болнични заведения, аптеки, лаборатории, магазини, офиси, библиотеки, учебни заведения и др., включително известяване на събития като наводнение, течове, отваряне/затваряне на врати (прозорци), движение, дим. SNMP мониторинг, отдалечени аларми чрез електронна поща и пр.
P2520, Уеб сензор, двуканален, 0-20mA P2520, Уеб сензор, двуканален, 0-20mA
Кат № P2520. Уеб сензор - двуканален дистанционен 0-20mA / 4-20mA вход. Дистанционна аларма. Лесна безжична комуникация чрез уеб сензор и опционален безжичен рутер TP-LINK. Стойностите от устройството могат да бъдат прочетени с помощта на Ethernet връзка. Поддържат се следните формати: Уеб страници с променлив потребителски облик и XML файлове; Modbus TCP протокол; SNMPv1 протокол и SOAP протокол.
Цена: 390,00 лв.без ДДС
 
P8510, Уеб сензор за T без дисплей P8510, Уеб сензор за T без дисплей
Кат № P8510. Етернет термометър с вътрешен сензор за онлайн измерване на температурата в границите от -30 до +80°C. Измерените температури и алармените граници могат да се видят на web страница и чрез Modbus / SNMPv1 протоколи. Температурата може да се показва в °C или °F. Комуникация с устройството се осъществява чрез Ethernet мрежа. Доставя се заедно със сертификат за калибриране, захранващ адаптер, инструкция за употреба и софтуер.
Цена: 410,00 лв. без ДДС
 
P8511, Едноканален уеб T/RH сензор P8511, Едноканален уеб T/RH сензор
Кат № P8511. Етернет термометър за онлайн измерване на температурата и температура и относителна влажност с външна сонда. Обхватът на измерване зависи от включената измервателна сонда. Доставя се със заводски сертификат за калибриране, софтуер и ръководство за работа.
Цена: 360,00 лв.без ДДС
 
P8541, Уеб сензор за T, без дисплей, 4-канален P8541, Уеб сензор за T, без дисплей, 4-канален
Кат № P8541. Етернет термометър за онлайн измерване на температурата и/или относителна влажност с четири външни сонди. Доставя се със сертификат за калибриране и софтуер. Температурата може да се показва в °C или °F. Относителна влажност на въздуха се измерва в % RH. Комуникацията с устройството се осъществява чрез Ethernet мрежа. Захранването е с адаптер 5Vdc или съвместим PoE сплитер. Комуникационни протоколи WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP, XML. Протоколи за аларми E-mail, SNMP Trap, Syslog. Конфигурация T-Sensor софтуер (включен в доставката). Доставя се без сондите и захранващия адаптер.
Цена: 400,00 лв.без ДДС
 
P8610, Уеб сензор за Т с PoE P8610, Уеб сензор за Т с PoE
Кат № P8610. Web температурен трансмитер с вграден температурен сензор и PoE (Power over Ethernet, захранване през интернет). Отдалечен контрол на температурата и програмируеми алармени нива. Обхват на измерване от -20 до +60°C. Доставя се заедно със заводски сертификат за калибриране и софтуер.
Цена: 470,00 лв.без ДДС
 
T0510, Уеб сензор за Т T0510, Уеб сензор за Т
Кат № T0510. Етернет термометър с интегриран сензор за онлайн измерване на температура. Обхват на измерване от -30 до +80°C. Отдалечена аларма. Голяма двойна линия LCD е предимство. Доставя се заедно с ръководство за бърз старта и заводски сертификат за калибриране.
Цена: 520,00 лв.без ДДС
 
T0610, WebSensor с PoE - дистанционен термометър с Ethernet интерфейс T0610, WebSensor с PoE - дистанционен термометър с Ethernet интерфейс
Кат № T0610. T-line Web сензор за температура на околната среда с функция Power over Ethernet. Обхват на измерване от -30 до +80°C. Дистанционна аларма. PoE уеб сензор с вграден температурен сензор. Поддържа се функция Power over Ethernet съгласно IEEE 802.3af. Обработка и анализ на измерените данни: онлайн в COMET Cloud; COMET софтуер за база данни.
Цена: 600,00 лв.без ДДС
 
T4511, Уеб сензор за T с външна сонда T4511, Уеб сензор за T с външна сонда
Кат № T4511. Интелигентен уеб трансмитер за онлайн измерване на температурата с външна Pt1000 сонда. Обхватът на измерване и в границите от -200 до +600°C в зависимост от използваната температурна сонда. Доставя се заедно със заводски сертификат за калибриране, инструкция за употреба и софтуер.
Цена: 485,00 лв.без ДДС
 
T4611, WebSensor с PoE - дистанционен термометър с Ethernet интерфейс T4611, WebSensor с PoE - дистанционен термометър с Ethernet интерфейс
Кат № T4611. t-line Web сензор за температура на околната среда за сензор Pt1000 с функция Power over Ethernet. Обхват на измерване от -200 до +600°C в зависимост от включената сонда. Дистанционна аларма. PoE уеб сензор за външна температурна сонда Pt1000. Обработка и анализ на измерените данни: онлайн в COMET Cloud, COMET софтуер за база данни
Цена: 560,00 лв.без ДДС
 
T3510, Уеб сензор за T и RH T3510, Уеб сензор за T и RH
Кат № T3510. Интелигентен уеб сензор с дисплей за онлайн измерване на температура и относителна влажност. Измерването се извършва с вграден сензор. Обхват на измерване от -30 до +80°C за температура и от 0 до 100 % за влажност. Възможност за наблюдение на измерените стойности и тяхното сравняване с предварително зададени алармени нива. В случай на превишаване на алармените граници, може да се изпрати предупредително съобщение. Доставя се заедно със заводски сертификат за калибриране и ръководство за работа.
Цена: 710,00 лв.без ДДС
 
T3511-1, Уеб сензор за Т и RH T3511-1, Уеб сензор за Т и RH
Кат № T3511-1. Интелигентен уеб сензор с дисплей за онлайн измерване на температура и относителна влажност. Измерването се извършва с външна сонда с 1 m кабел в границите от -30 до +105°C и 0 до 100 %. Възможност за наблюдение на измерените стойности и тяхното сравняване с предварително зададени алармени нива. В случай на превишаване на алармените граници, може да се изпрати предупредително съобщение. Доставя се заедно с външната сонда с дължина на кабела 1 м, заводски сертификат за калибриране и ръководство за работа.
Цена: 730,00 лв.без ДДС
 
T3511-2, Уеб сензор за T и RH T3511-2, Уеб сензор за T и RH
Кат № T3511-2. Интелигентен уеб сензор с дисплей за онлайн измерване на температура и относителна влажност. Измерването се извършва с външна сонда с 2 m кабел в границите от -30 до +105°C и 0 до 100 %. Възможност за наблюдение на измерените стойности и тяхното сравняване с предварително зададени алармени нива. В случай на превишаване на алармените граници, може да се изпрати предупредително съобщение. Доставя се заедно с външната сонда с дължина на кабела 2 м, заводски сертификат за калибриране и ръководство за работа.
Цена: 770,00 лв.без ДДС
 
http://www.cometsystem.com/Sauermanngrouphttp://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/sensithttp://www.tandd.com/index.htmlTME.euhttp://www.vernier.com/
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG