Регулатори

H0430, Регулатор за температура, 2 релета и RS485 H0430, Регулатор за температура, 2 релета и RS485
Кат № H0430. Регулатор за онлайн мониторинг на температурата на въздуха (-30 … +80°C) в неагресивна среда. Устройството е снабдено с два релейни изхода за алармиране или контрол на външни устройства. Възможно е да зададете някаква стойност за всяко от релетата, да сравнявате ограничение, забавяне, хистерезис, звуков сигнал за тревога или промяна на статута чрез използване на Modbus протокол. Устройството комуникира чрез RS485 връзка. Предоставя се със сертификат за калибриране и софтуер.
Цена: 630,00 лв.без ДДС
 
H0530, Регулатор за температура с 2 релета и Ethernet H0530, Регулатор за температура с 2 релета и Ethernet
Кат № H0530. Регулатор за дистанционно наблюдение на сървърни стаи, компютърни зали, температурно контролирани центрове и много други чрез IP температурен сензор в границите от -30 до +80°C. Устройството е снабдено с два релейни изхода за алармиране или контрол на външни устройства. Възможно е да зададете някаква стойност за всяко от релетата, да сравнявате ограничение, забавяне, хистерезис, звуков сигнал за тревога или промяна на статута чрез използване на Modbus протокол. Устройството комуникира чрез етернет връзка. Предоставя се със сертификат за калибриране и софтуер.
Цена: 770,00 лв.без ДДС
 
H3060, Регулатор за температура и влажност и две 230 V релета H3060, Регулатор за температура и влажност и две 230 V релета
Кат № H3060. Устройство за измерване, мониторинг и контрол на температура (-30 … +80°C) и относителна влажност (0 … 100 %RH) в сгради, складове, оранжерии, климатизирани стаи, музеи, архиви, галерии, метеорологични станции и др. Два релейни изхода за известяване на алармени ситуации или за контрол на външни устройства. Измерваните температура и влажност могат да бъдат преизчислявани в други параметри, като температура на точката на оросяване, абсолютна влажност, специфичната влажност или специфична енталпия. Доставя се със софтуер и заводски сертификат за калибриране.
Цена: 690,00 лв.без ДДС
 
H3061, Регулатор за температура и влажност с две 230 V релета H3061, Регулатор за температура и влажност с две 230 V релета
Кат № H3061.Устройство с външна сонда за измерване, мониторинг и контрол на температура (-30 … +105°C) и относителна влажност (0 … 100 %RH) в сгради, складове, оранжерии, климатизирани стаи, музеи, архиви, галерии, метеорологични станции и др. Два релейни изхода за известяване на алармени ситуации или за контрол на външни устройства. Измерваните температура и влажност могат да бъдат преизчислявани в други параметри, като температура на точката на оросяване, абсолютна влажност, специфичната влажност или специфична енталпия. Доставя се със софтуер и заводски сертификат за калибриране.
Цена: 725,00 лв.без ДДС
 
H3531, Регулатор за температура и влажност, 2 релета и Ethernet H3531, Регулатор за температура и влажност, 2 релета и Ethernet
Кат № H3531. Уеб измервател и регулатор на температура и относителна влажност, със сензори поставени във вънина сонда с кабел, етернет интерфейс и два релейни изхода. H3531 е предназначен за онлайн мониторинг на температура, относителната влажност на въздуха без агресивни вещества. Капацитивен полимерен сензор осигурява висока точност и отлична дългосрочна стабилност. Измерените стойности могат да се преобразуват в температура на точката на оросяване, абсолютна влажност, специфична влажност, съотношение на смесване и специфична енталпия.
Цена: 820,00 лв.без ДДС
 
H3531R, Регулатор за температура и влажност, 2 релета и Ethernet H3531R, Регулатор за температура и влажност, 2 релета и Ethernet
Кат № H3531R.Уеб измервател и регулатор на температура и относителна влажност, със сензори поставени във външна сонда с кабел, етернет интерфейс и два релейни изхода. Основно предназначение за онлайн мониторинг в сървърни рак шкафове, 19 инча. Обхват за температура от -30 до +105°C и за влажност от 0 до 100 % RH. Ethernet интерфейс и 2 релейни изходи. Изчисляване на Humidex. Доставя се с една външна сонда с 1м кабел, заводски сертификат за калибриране и ръководство за бърз старт.
Цена: 830,00 лв.без ДДС
 
H4331, Регулатор за температура с външна RTD сонда, 2 релета и RS232 H4331, Регулатор за температура с външна RTD сонда, 2 релета и RS232
Кат № H4331. Регулатор за онлайн мониторинг на температурата на въздуха с външни RTD Pt1000 сонди (-200 … +600°C). Устройството е снабдено с два релейни изхода за алармиране или контрол на външни устройства. Възможно е да зададете някаква стойност за всяко от релетата, да сравнявате ограничение, забавяне, хистерезис, звуков сигнал за тревога или промяна на статута чрез използване на Modbus протокол. Устройството комуникира чрез RS232 връзка. Предоставя се със сертификат за калибриране и софтуер.
Цена: 475,00 лв.без ДДС
 
H4531, Регулатор за температура с външна RTD сонда, 2 релета и Ethernet H4531, Регулатор за температура с външна RTD сонда, 2 релета и Ethernet
Кат № H4531. Регулатор за етернет онлайн мониторинг на температурата на въздуха с външни RTD Pt1000 сонди (-200 … +600°C). Устройството е снабдено с два релейни изхода за алармиране или контрол на външни устройства. Възможно е да зададете определена стойност за всяко от релетата, да сравнявате ограничение, забавяне, хистерезис, звуков сигнал за тревога или промяна на статута чрез използване на Modbus протокол. Устройството комуникира чрез етернет връзка. Предоставя се със сертификат за калибриране и софтуер.
Цена: 760,00 лв.без ДДС
 
H5521, Сензор-регулатор на CO2 с 2 релета и Ethernet H5521, Сензор-регулатор на CO2 с 2 релета и Ethernet
Кат № H5521. Анализатор и регулатор за концентрацията на въглероден диоксид. Измерването се извършва чрез една външна СО2 сонда, която е свързана към регулатора с 1m кабел. Регулаторът е оборудван с два релейни изхода с възможност за задаване и определяне на алармени лимити за всяко едно от тях. Регулаторът комуникира с помощта на един Етернет изход. Обхватът на измерване е от 0 до 10000 ppm СО2.
Цена: 1 530,00 лв.без ДДС
 
http://www.cometsystem.com/Sauermanngrouphttp://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/sensithttp://www.tandd.com/index.htmlTME.euhttp://www.vernier.com/
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG