T6545, Уеб трансмитер за T, RH и CO2

Каталожен № T6545.
T6545, Уеб трансмитер за T, RH и CO2
Web Sensor с Ethernet интерфейс за отдалечено измерване на температура (Т), относителна влажност (RH) и концентрацията на въглероден диоксид (СО2). Вътрешни сензори с обхват от 0 до 10000 ppm за СО2, от -30 до +80°C за температура и от 5 до 100% за влажност. Уеб сензор с вградени сензори за концентрация на CO2, температура, относителна влажност на въздуха. За монтаж в канала. E-mail, SNMP Trap и Syslog дистанционна аларма. Доставя се заедно със софтуер, сертификат за калибриране, декларация за съответствие и ръководство за работа.
Цена: 880,00 лв.без ДДС
Запитване Поръчай

Описание

Този Web Sensor е предназначен за отдалечено измерване на температура (Т), относителна влажност (RH) и концентрация на CO2 във въздух без наличие на агресивни газове и вещества. Измерените стойности за влажност могат да се превръщат в друга интерпретация на влажността, като: температура на точката на оросяване, абсолютна влажност, специфична влажност, съотношение на смесване и специфична енталпия.

 

Комуникационният интерфейс на Web сензора е Ethernet.

 

Методът за измерване на CO2 се базира на NDIR сензор с двойна дължина на вълната и автоматично компенсиране на ефектите на стареене. Модулът CO2 е изключително устойчив на замърсяване и предлага експлоатация без поддръжка и изключителна дългосрочна стабилност.

 

Измерените стойности могат да бъдат показани на LCD дисплея или да бъдат прочетени чрез Ethernet връзка. Визуалната индикация за концентрацията на CO2 се осигурява от трицветен светодиод. Поддържат се следните формати:

  • Уеб страници с променлив изглед на потребителя и XML файлове
  • Протокол Modbus TCP
  • SNMPv1 протокол
  • SOAP протокол

 

Устройството може да се използва и за проверка на измерените стойности и ако превиши предварително определен лимит да се изпращат предупредителни съобщения. Възможни начини за изпращане на предупредителни съобщения:

  • Изпращане на имейли до 3 адреса за електронна поща
  • Изпращане на SNMP капани до 3 конфигурируеми IP адреса
  • Показване на състоянието на алармата на уеб страницата
  • Изпращане на съобщения до Syslog сървър

 

Настройката на устройството може да се извърши чрез софтуера TSensor или уеб интерфейса. Софтуерът TSensor може да бъде свален безплатно от уебсайта на производителя.

 

За да инсталирате уреда е необходимо следния минимум от допълнително оборудване.

  • LAN връзка RJ45 с подходящ кабел
  • свободен IP адрес във вашата мрежа

 

Доставя се заедно със софтуер, сертификат за калибриране, декларация за съответствие и ръководство за работа.

 

Спецификации

Измервани величини

Температура (Т)

Относителна влажност (RH)

Въглероден диоксид (CO2)

Сензор за температура

Обхват на измерване: -30 … +80°C

Точност: ±0.4°C

Резолюция: 0.1°C

Сензор за влажност

Обхват на измерване: 5 … 100% RH

Точност: ±2,5% RH (от 5 до 60 % RH)

Резолюция: 0.1% RH

Сензор за СО2

Обхват на измерване: 0 … 10000 ppm

Точност: ±(110ppm +2% от отчетеното) при 25°C и 1013hPa

Резолюция: 1 ppm

Точка на оросяване

Обхват на измерване: -60 … +80°C

Точност: ±1.6°C при T<25°C и RH>30%

Резолюция: 0.1 °C

Точност

±(50 ppm +5% от измереното) при 25°C и 1013hPa

Резолюция

1 ppm

Работна температура

От -30 до +60°C

Канали

Температура, влажност, СО2

Изчислявани величини

точка на оросяване, абсолютна влажност, специфична влажност, съотношение на смесване, специфична енталпия

Комуникационен изход

Етернет

Интервали на измерване

2 s температура и влажност, 15 s СО2

Температурна компенсация

За влажност в целия температурен интервал

Протоколи за комуникация

WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP, XML

Алармени протоколи

E-mail, SNMP Trap, Syslog

Захранване

Захранване по мрежата (Power over Ethernet – PoE)

Защита

IP30 електрониката, IP40 сензорите

Размери

88,5 x 72,5 x 39,5 mm

Дължина на стеблото: 75 mm

Тегло

Прибл. 150 g

http://www.cometsystem.com/Sauermanngrouphttp://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/sensithttp://www.tandd.com/index.htmlTME.euhttp://www.vernier.com/
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG